Minimusikerskolen

Hver vår gjennomfører vi en rektrutteringskonsert på skolen for barn fra 2. og 3. klassetrinn. Alle barn fra 2. trinn og oppover får tilbud om å delta på Minimusiker skolen som vil gå over noen uker på våren. Det blir så anledning til å være med å duske eller bære flagg i marsj sesongen, og barna får tildelt instrument.

Fra høstsemesteret vil alle få individuell opplæring på sitt instrument i samarbeid med kulturskolen. Rundt jul starter en i tillegg med samspill i småband.